Niedziela, 25 lutego 2024 r. 56 dzień roku

Strona główna WWW podmiotu Kontakt

  Informacje
Informacje o cechu
Statut prawny
Władze cechu
Cele i zadania
  Tryb działania
Zadania publiczne
Rejestr, ewidencja, archiwa
  Członkowie cechu
Stan
  Biuletyn
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Statystyka biuletynu


Wyszukiwanie w BIP'e

Zadania publiczne

Strona emitowana: 4347
Wydrukuj stronęNa podstawie upoważnienia otrzymanego od Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej cech sprawowuje nadzór nad szkoleniem młodocianych uczniów. Ustawa o rzemiośle nakłada na mistrzów szkolących uczniów obowiązek przynależności do Cechu .

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego pomiędzy mistrzem, a młodocianym jest sporządzana przez Cech na podstawie złożonych koniecznych dokumentów takich jak : świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy w zawodzie i numer PESELOpieka i wykonanie Logi.pl & www.icech.pl

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem

© 2004 - 2024 r. Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu